استکبار جهانی دنیا را به اسم دین و حقوق بشر ناامن کرده است.

نماینده، ولی فقیه در استان در مراسم گرامیداشت رویداد عظیم مباهله گفت: مشکل بشر تشخیص نیست بلکه طغیان و سرکشی است و اگر مشکل نفس خود را حل کنیم قطعا همه‌ی مسائل برطرف خواهد شد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه شرف انسان به عقل و اختیارش است افزود: با عقل و تزکیه نفس می‌توان حق را از باطل برای خود و جامعه تشخیص داد