اشرفی از استقرار گروه جهادی خدمات محور از ۲۲ تا ۲۵ دی ماه در شهرستان زیرکوه خبر داد.

اشرفی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: گروه جهادی خدمات محور از ۲۲ تا ۲۵ دی ماه با استقرار در دارالشفای حضرت فاطمه زهرا (س) حاجی آباد شهرستان زیرکوه به مردم این شهرستان خدمات ارائه می‌کند.

وی هدف از انجام این کار را توانمند سازی مردم این شهرستان و ایجاد روحیه نشاط در بین آن‌ها اعلام کرد.

افزودمدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان در این خصوص با ما همکاری می‌کنند.

اشرفی با اشاره به استقرار میز خدمت در مدت برگزاری این برنامه، اظهار کرد: انجام غربالگری، برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، خدمات مشاوره و روانشناسی، خدمات کاریابی و برگزاری بازی‌های بومی و محلی از جمله برنامه‌های پیش بینی شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور