🔹رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی از استقبال خوب کاندیداها در روز چهارم نام نویسی در انتخابات شوراهای روستایی و عشایری خبر داد.
ناصر خوش خبر با اعلام این خبر در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان خاطرنشان کرد: استان در حال وارد شدن به فضای عینی انتخابات است.
🔹وی به لزوم توجه ویژه به مقوله آموزش عوامل اجرایی و اعضای شعبه های اخذ رأی تأکید کرد و تصریح نمود: در دوره های قبل انتخابات، آموزش عوامل اجرایی با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ها صورت می پذیرفت.
🔹رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: در انتخابات پیش رو نیز در این زمینه استعلام لازم از ستاد انتخابات کشور صورت خواهد پذیرفت.
🔹خوش خبر به کارکرد هیئت های اجرایی اشاره کرد و گفت: هیئت های اجرایی در تصمیم گیری ها از استقلال کامل برخوردارند و باید در چارچوب قانون حرکت نمایند.
🔹وی بارگزاری اطلاعات افراد تأیید صلاحیت شده از سوی هیئت های اجرایی را از تکالیف فرمانداران برشمرد و گفت: این اطلاعات توسط فرمانداران در شهرستان های بیرجند، زیرکوه و فردوس در سامانه جامع انتخابات بارگزاری شده است.
🔹رئیس ستاد انتخابات استان افزود: فرمانداران سایر شهرستان های استان نیز باید هرچه سریعتر نسبت به بارگزاری اطلاعات افراد تأیید صلاحیت شده در این سامانه اقدام نمایند.
🔹خوش خبر به ادامه روند ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره های عشایری نیز اشاره کرد.