🔹استاندار خراسان جنوبی در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند از وزیر ورزش و جوانان استقبال کرد.

🔹ملانوری به همراه جمعی از مدیران استان در فرودگاه شهید کاوه، از سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان استقبال کرد.

🔹سفر دو روزه وزیر ورزش و جوانان و همچنین وزیر معین استان در اقتصاد مقاومتی با هدف حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، افتتاح چند پروژه ورزشی و بازید و بررسی وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه های ورزشی در دست اقدام انجام گرفته است.

🔹تقی زاده معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان نیز این سفر را همراهی می کند.

🔹شایان ذکر است؛ افتتاح ۵۵ پروژه به مساحت ۱۱۹ هزار و ۹۶۰ متر مربع و اعتبار هزینه شده ۵۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین آغاز به کار ۱۱ پروژه با مساحت ۶۹ هزار و ۴۰۰ مترمربع و اعتبار پیش بینی شده ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از برنامه های چهارمین سفر وزیر ورزش و جوانان به استان خراسان جنوبی است.