معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: برای اجرای برنامه های هفته فرهنگی استان باید از همه ظرفیت‌های موجود توسط دستگاه‌های مجری استفاده شود.

سید محمدرضا طالبی، در جلسه بررسی برنامه‌های هفته فرهنگی استان اطهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه های هفته فرهنگی استان باید سنگ تمام بگذارند.

به گفته وی؛ در اجرای این برنامه‌ها همچنین باید از ظرفیت‌های بسیار خوبی که سازمان‌های مردم نهاد دارند، استفاده شود.

معاون استاندار یادآور شد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده دستگاه‌های متولی برنامه های محوری در مرکز استان و شهرستان‌ها باید با بهره گیری از کمک دیگر دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، برنامه‌های مورد نظر را اجرا کنند.

طالبی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی اجرای برنامه‌های محوری با تشکیل کمیته‌های مورد نظر باید تلاش کنند که این برنامه‌ها به بهترین شکل برگزار شود؛ در جلسه‌ای که بعد از اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی خراسان جنوبی برگزار می‌شود، برنامه‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان ارزیابی خواهد شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور