✍️نوشته : علیرضا مقصودی

🔷شفافیت و عمل مسئولان به وعده های داده شده از مهمترین مولفه های ارزیابی امنیت سرمایه گذاری محسوب می شود .
بدون شک برنامه ها ، اقدامات و پیگیری های معتمدیان استاندار خراسان جنوبی طی یک سال گذشته تاثیر بسزایی در بهبود بسیاری از شاخص های توسعه ای استان داشته و در حوزه هایی از جمله توسعه کشاورزی ، محرومیت زدایی از روستاها، شروع احداث راه آهن ، توسعه زیر ساخت هادرحوزه راه ، توسعه معادن ، افزایش اشتغال ، توسعه صادرات از مرزهای استان ، امنیت سرمایه گذاری و رونق تولید، شاهد رشد و‌پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای گذشته بودیم .
هم چنان که نتایج ششمین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری نشان می دهد که استان خراسان جنوبی ، از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در رتبه دوم در بین استانهای کشور قرار دارد.

🔹️سرمایه گذاری یکی از مولفه های اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. افزایش سرمایه گذاری، معمولاً به رشد رقابت پذیری و بهره وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می کند. اما سرمایه گذار به آینده و افق بلندمدت نظر دارد و به همین دلیل سرمایه گذاری در هر فضا و بستری اتفاق نمی افتد و نیازمند زمینه های متعدد اقتصادی، سیاسی، قانونی و … است.

🔹نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی انواع متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را مشخص کرده اند که اغلب آن ها در ایجاد محیط امن خلاصه می شود.

🔹 مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.

🔹️در این گزارش که نتایج آن از طریق پر شدن پرسشنامه هایی توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور استخراج شده است، ۲۱ مولفه که ممکن بوده امنیت سرمایه گذاری را تهدید کند گردآوری شده و این ۲۱ مولفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. فعالان اقتصادی به هر مولفه، عددی بین صفر به عنوان بدترین ارزیابی و ده به عنوان بهترین ارزیابی ممکن را اختصاص داده اند.

🔹️نتایج ششمین گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که مربوط به فصل بهار ۹۸ است نشان می دهد که عدد شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل بهار ۹۸ در مقایسه با فصل زمستان ۹۷ اندکی بیشتر شده است. شایان ذکر از که عدد شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۹۷، ۶.۳۴ گزارش شده بود. عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی تحریم های خارجی، انجام برخی اقدامات مؤثدپر در قوه قضائیه و … باعث افزایش میزان امنیت سرمایه گذاری شده است.

🔹️نمودار زیر وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان های مختلف را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می گردد بر اساس مفروضات و تعاریف این گزارش، مناسب ترین استان ها از نظر امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۸ به ترتیب استان های ایلام، خراسان جنوبی و قم هستند.