🔹استاندار خراسان جنوبی، برنامه ریزی درست را لازمه مدیریت مطلوب عنوان کرد.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری شهرستان درمیان خاطر نشان کرد: لازمه برنامه ریزی صحیح هم، داشتن اطلاعات کافی و درست است.
🔹وی تأکید کرد: از مهمترین اقداماتی که یک مدیر باید انجام دهد، این است که اطلاعات و دانسته هایش را از مجموعه کاری خود بالا ببرد و بر اساس این اطلاعات، برای انجام امور، برنامه ریزی نماید.
🔹به گفته وی؛ خیلی از جاها که دچار گرفتاری می شویم و به بن بست می رسیم، به این علت است که بر اساس اطلاعات غیر دقیق پیش رفته ایم.
🔹استاندار گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با سرمایه گذاری هایی که مردم برای شکل گیری انقلاب کرده اند که بزرگترین آنها، جان بهترین عزیزان شان بوده، چنین مناصب و جایگاه های خدمتی برای ما ایجاد شده است.
🔹ملانوری متذکر شد:قدرشناسی و شکرگذاری این نعمت، این است که بتوانیم در قالب مدیریت صحیح و با برنامه ریزی درست، از هدررفت منابع کشور جلوگیری کنیم.
🔹وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم که برای داشته ها و منابع در اختیارمان ارزش افزوده ایجاد کنیم و زمینه بهره مندی از آنها را برای مردم فراهم نماییم.
🔹استاندار با اشاره به این که از شعارهای بزرگ انقلاب، رفع محرومیت و استضعاف از گروه های مختلف است، خاطرنشان کرد: انقلاب شکل گرفته تا به واسطه نظام الهی و ارزشی که بر کشور حاکم می شود، مردم از حداقل امکانات بهره مند گردند.
🔹ملانوری افزود: اگر در تحقق این هدف، به درجه مطلوب نرسیدیم به خاطر ضعف هایی است که ما در کارنامه خود داریم.
🔹وی تأکید کرد: برخی کمبودها و نواقص به خاطر ورود نامطلوب و بی برنامه ما می باشد.
استاندار با تأکید بر این که تصاحب منصب ها، تنها به معنای گرفتن پست نیست، متذکر شد: ما باید به واسطه آن چه قبول کرده ایم، در محضر خدا پاسخگو باشیم.
🔹ملانوری اظهار داشت: مسئولیت پذیری ما باید تا پای جان، وجود داشته باشد.
🔹وی اد