استاندار خراسان جنوبی گفت: نیروی انسانی مهمترین سرمایه برای هر منطقه است و افراد موفق در هر زمینه بهترین الگو برای قشر جوان و نوجوان هستند.

 حمید ملانوری در دیدار نجمه خدمتی قهرمان ملی تیراندازی استان گفت: افراد موفق به همین جهت سرمایه مهمی هستند و تاثیرپذیری افراد از الگوها بسیار بیشتر از حضور در دوره‌های آموزشی خاص است.

وی افزود: یک فرد موفق، در دوره بسیار کوتاه می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر افراد مختلف داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: برای من خیلی مهم است که یک نفر از افراد منطقه با تلاش خود و خانواده اش در کشور و حتی جهان بدرخشد.

وی گفت: به عنوان نماینده دولت در استان باعث افتخار است به کسانی کمک کنم که بتوانند در حوزه تخصص خود، نام و نشانی کسب کنند و الگو باشند.

ملانوری افزود: افتخار موفقیت تک تک افراد استان، برای همه ما و بسیار ارزنده است.