استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های معدنی و صنعتی در استان مهارت‌آموزی باید بر اساس نیاز خراسان جنوبی برای ایجاد اشتغال باشد.

حمید ملانوری روز یکشنبه در دیدار با رییس دانشگاه فنی و  حرفه‌ای کشور افزود: وجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیاز هر استان در کشور است اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در خراسان جنوبی آموزش فنی و حرفه‌ای نقش تعیین کننده‌ای در تامین اشتغال خواهد داشت.

وی ادامه داد: معادن و سنگ‌های قیمتی خراسان جنوبی به لحاظ حجم و ارزش در دنیا بی نظیر است که می‌توان مهارت آموزشی را برای ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه متمرکز کرد.

ملانوری اظهار داشت: دانش‌آموزان زیادی قادر به ورود به عرصه‌های اقتصادی هستند اما به لحاظ روالی که در کشور ایجاد کردیم انگیزه از آنها گرفته می‌شود اگر فرد بتواند زودتر وارد بازار کار شود انگیزه بهتر و بیشتر برای فعالیت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای از نیازهای اصلی کشور است و از هیچ تلاشی برای پویایی این مهم کوتاهی نخواهیم کرد.

ملانوری با اشاره به اینکه امروز بخشی از ستاد توسعه خاوران متمرکز بر اشتغال پایدار شده است افزود: با حمایت و ورود بخش خصوصی به این حوزه بدون شک این مهم در استان اتفاق خواهد افتاد.

وی یادآور شد: امکانات موجود در استان نباید صرف اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌ها شود استانی با این ظرفیت نیازمند دانشگاه صنعتی مقتدراست نه اینکه مباحثی در ارتباط با ادغام آن مطرح شود.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: مهارت‌آموزی در ارتباط با فرآوری محصولات استراتژیک استان هم یکی از مهمترین نیازهای استان است تا بهترین محصول به صورت بی کیفیت وارد بازار نشود.

وی بیان کرد: ۲۲ هزار تن زرشک در سال تولید این استان است که متاسفانه کمتر از هشت هزار تن آن فرآوری می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: ۶۷ تن زعفران با کیفیت بی‌نظیر در این استان تولید می‌شود که باز هم شاهد بسته بندی کمتر از ۲۰ درصد در استان هستیم که با ایجاد مهارت می‌توان ضمن ایجاد شغل نسبت به فرآوری و برند سازی محصولات استراتژیک استان اقدام کرد.