استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران نباید دچار روزمرگی و دستورالعمل‌های اداری شوند و باید به صورت میدانی حضور فعال داشته باشند.

 حمید ملانوری در دیدار مدیر امور شعب بانک صادرات خراسان جنوبی بر حضور میدانی و پر جنب و جوش مدیران استانی تاکید کرد و افزود: لازم است مدیران در فضایی هم‌افزا فعالیت‌های توسعه‌ای استان را به پیش ببرند.

وی گفت: حضور مدیران در جامعه باید دوسویه و ملموس بوده و مدیران باید در همه بزنگاه‌ها در کنار مردم باشند.

جلسات بدون کارشناسی متوقف شود

وی برگزاری جلسات را در حد نرم و استاندارد برای رسیدن به توافق جمعی لازم دانست و اظهار داشت: اما برگزاری جلسات مکرر بدون کار کارشناسی شده باید متوقف شود.

استاندار خراسان جنوبی افرود: همچنین مدیران استان باید برای موفقیت بیش از پیش حوزه کاریشان ارتباط با مراکز ملی را تقویت کنند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید از نگاه توسعه‌ای برخوردار بوده و برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی از همه ظرفیت‌های قانونی نظیر تهاتر استفاده کنند تا اجرای پروژه‌های عمرانی با سرعت ادامه یابد.

بانک‌ها با مردم مدارا کنند

ملانوری با تقدیر از مردم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی گفت: تا پایان هفته و با مشخص شدن رنگ‌بندی‌های جدید، محدودیت‌ها متناسب با آن اعمال خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی از بانک‌ها خواست در اوضاع شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های ایجاد شده براساس دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا با استمهال وام‌ها مراعات حال مردم و کارآفرینان را داشته باشند.

وی افزود: از دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر آب، برق و گاز نیز خواسته شده در این شرایط کرونایی تا حد امکان با مردم مدارا کنند.