#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

قناعت با بیان این مطلب در جلسه دیدار مدیر عامل گروه ریلی احداث راه آهن بیرجند – قاین – یونسی، به مطالبه مردم در این زمینه تأکید کرد.
🔹وی با اشاره به نقش راه آهن در توسعه استان، خاطرنشان کرد: راه آهن از زیرساخت‌ های بسیار مهم در پیشرفت استان به شمار می رود.
🔹استاندار تصریح نمود: با وجود ظرفیت های بی نظیر ذخایر معدنی، این زیرساخت، بخش عمده‌ای از نیاز سرمایه گذاران را نیز برطرف می کند.
🔹قناعت متذکر شد: طولانی شدن روند اجرای پروژه به نفع استان نیست.
🔹شایان ذکر است؛ در این جلسه که با حضور مدیر کل راه و شهر سازی استان همراه بود، مقرر گشت؛ به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای کار، موضوع تشکیل سندیکای بانکی از طریق مدیرعامل بانک ملی ایران و تخصیص مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فاینانس صندوق توسعه ملی نیز از طریق معاون اول رئیس جمهور پیگیری شود.