معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از هفته گذشته موارد مثبت کرونا در استان خراسان جنوبی کاهشی شده و روزانه تعداد آزمایش‌های مثبت کمتر از ۱۰ مورد بوده است.

مجید شایسته اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌ رنگ‌بندی کرونایی کشور هیچ شهرستانی از خراسان جنوبی در وضعیت قرمز قرار ندارد و فقط نهبندان به رنگ نارنجی است.

وی گفت: شهرستان‌های بیرجند، قاینات، فردوس، طبس، سرایان، سربیشه و زیرکوه در وضعیت زرد (متوسط خطر) و شهرستان‌های درمیان، خوسف و بشرویه در وضعیت آبی (کم خطر) قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: از هفته گذشته تاکنون میزان نمونه‌گیری تست سریع هم کاهشی شده و موارد مثبت اندک بوده است.

وی بیان کرد: شهرستان نهبندان به دلیل اینکه همه نمونه‌گیری‌ها در بیمارستان انجام شده و تمامی موارد بستری بودند در رنگ‌بندی با وضعیت نارنجی یا پرخطر قرار گرفته است.

تعداد بیماران سرپایی و بستری مبتلا به کرونا در خراسان جنوبی از اواخر اسفند با افزایش نسبی همراه بود به طوری که هفته اول فروردین امسال شهرستان نهبندان به دلیل افزایش موارد بستری بیماران مثبت کرونایی در وضعیت قرمز یا خیلی پرخطر قرار گرفت و شهرستان‌های سرایان و فردوس به رنگ نارنجی (پرخطر) درآمدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۹ فروردین اعلام کرد: موارد مثبت کرونا در هفته جاری نسبت به هفته قبل کاهش یافته امدر استان افزایش داشته است.

براساس آخرین به‌روز رسانی‌ نقشه کرونایی کشور، تعداد چهار شهر در وضعیت قرمز، ۳۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۵ شهر در وضعیت زرد، و ۱۷۰ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

استان خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و شهریور پارسال پیک هفتم کرونا را پشت سر گذاشت.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور