معاون فنی مرکز بهداشت و درمان خراسان جنوبی گفت: متاسفانه در بیماران دیابتی از هر سه نفر دو نفر از بیماری خود اطلاع ندارند.

حسن امیرآبادی‌زاده، م در پنجاهمین همایش دیابت در جمع بیماران دیابتی، گفت: بیماری دیابت جزء بیماری‌های غدد و غیر واگیر دار است.

معاون فنی مرکز بهداشت و درمان خراسان جنوبی با بیان اینکه بالای ۸۰ درصد مرگ و میرها در جامعه بیماریهای غیر واگیر هستند، بیان کرد: بیماران دیابتی سفیران سلامت برای افراد هستند و باید خود مراقبتی را در دستور برنامه خود داشته باشند.

به گزارش ایسنا، امیرآبادی‌زاده با اشاره به اینکه متاسفانه در بیماران دیابتی از هر سه نفر دو نفر از بیماری خود اطلاع ندارند، افزود: آموزش و پیشگیری در بیماری بسیار مهم است و ما تاکید بر سالم پیرشدن در جامعه داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر بیمار دیابتی در سطح استان داریم از این تعداد ۶۸درصد بانوان و مابقی آقا هستند، اظهار کرد: ۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال در جامعه دچار بیماری دیابت هستند.

وی با بیان اینکه باید موارد آسیب و ناخوشی بیماری را به ساله‌ای آخر انتقال دهیم خطاب به بیماران دیابتی، بیان کرد: سعی کنید به موقع برای مراقب‌های پزشکی به پایگاه‌های درمانی و پزشک مراجعه کنید.

امیرآبادی‌زاده خاطرنشان کرد: دریافت خدمات به موقع و کاربردی در بیماری‌ها بسیار مهم است و شما بیماران دیابتی باید مبلغینی برای خانواده و افراد جامعه باشید.