#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

امروز در شروع محدودیت ها کرونای در شهر بیرجند به صورت میدانی چرخیدم گویی هم مسولان در نظارت نمره منفی می گیرند و هم مردم در عمل به مصوبات و همکاری کردن در اجرای محدودیت ها. با این تفاسیر و سهل انگاری در نظارت و شوخی گرفتن مردم و کسبه کرونا ، . باید حالا حالا این مهمان ناخوانده این شیر گاو پلنگ قرن را در سرزمین خود میزبان باشیم و هر روز عده ایی از میان ما پر بکشند عده ایی درگیر این موضوع باشند . به وضوح از وضعیت امروز دربیرجند می شود گفت نمره مسولین در نظارت و برنامه ریزی منفی است و مردم که برای جان عزیز خود و عزیزانشان ارزش قایل نیستند به همین روال. از ماست که بر ماست