استاندار خراسان جنوبی گفت: هیچ موضوع کاری و اجرایی به جز مباحث امنیتی محرمانه نیست و باید از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی استفاده کنیم.

ملانوری با بیان اینکه ظرفیت خوبی به لحاظ رسانه‌ای در استان خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: باید مدیران ارتباط‌گیری کنند بخصوص در ایام کرونا تا اطلاع‌رسانی صحیح ایجاد شود.

وی گفت: در بحث منابع آبی تا قبل از بارندگی‌های اخیر ۴۰ میلیمتر در سال آبی جاری به ثبت رسیده بود و ‌میانگین بلندمدت استان ۱۱۰ میلیمتر است اما این چند روز بارندگی نسبتا مناسبی داشتیم که جبران خشکسالی را نمی‌کند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: استان را در حوزه خشکسالی باید مدیریت کنیم که هم در زمینه آب شرب و هم آب کشاورزی مدیریت منابع آبی را به طور جدی در دستور کار قرار دهیم و این بخش جدی گرفته شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: از اول خرداد ساعات کاری ادارات استان تغییر می‌کند زیرا نمی‌خواهیم یک واحد تولیدی تعطیل شود بنابراین در ادارات، میدان‌ها و پارک‌ها باید مصرف برق را کاهش داد اما میز خدمت ادارات باید تا پایان ساعت قبلی دایر باشد.