دستیار مردمی‌سازی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: معتقدیم زیست‌بوم نوآوری و فناوری اگر عملی شود می‌تواند مسائل مختلف کشور را حل کند که در این راستا از طرح‌های نوآوری و فناوری کشاورزی حمایت می‌کنیم.
حمیدرضا شکری، افزود: شبکه دستیاران مردمی با حضور ۴۵۰ نفر در سراسر کشور در سطح فرمانداری‌ها و سایر شکل گرفته است.
شکری، بیان کرد: رویکرد جدیدی تحت عنوان‌نوآوری فراگیر را تدارک دیده‌ایم یعنی اینکه بتوانیم مسایل مردم را به کمک فناوری برطرف کنیم.
دستیار مردمی‌سازی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اظهار داشت: برنامه ملی «آباد ایران» طراحی شده است که بتوانیم به کمک نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، معاونت توسعه روستایی و سایر بتوانیم شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست بوم را جهت‌دهی کنیم.
حمیدرضا شکری، ادامه داد:همچنین فراخوان جایزه آبادایران با هدف شناسایی فعالان مردمی‌حوزه آبادانی فناورانه به زودی منتشر و برگزیدگان در چهار بخش تقدیر خواهند شد.
شکری، با اشاره به مراکز اشتغال فناورانه آباد ایران، گفت:معتقدیم هر روستا یک‌ ظرفیت دارد که باید برای آن منطقه ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.
وی افزود: در این ۱۲ کارگاه ۵۰ دستگاه خشک کن، یک دستگاه زرشک دان کن و یک دستگاه بسته بندی مستقر شده که توسط شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری ساخته شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور