در خراسان جنوبی؛ پیش بینی می شود از فردا تا پایان هفته از شدت گرمای هوا در استان کاسته شود.

، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های پشیابی وکاهش گرمای هوا از فردا در خراسان جنوبی حاکمیت الگوی تابستانه در جو استان برای امروز تداوم گرمای هوا و افزایش مصرف انرژی در استان پیش‌بینی می‌شود.

زارعی افزود: از فردا با تضعیف سامانه کم فشار ضمن کاهش ۳ تا ۶ درجه ای دما،  از شدت گرمای هوا تا پایان هفته کاسته خواهد شد.

وی گفت: همچنین امروز افزایش ابر و در چندروز آینده نیز افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: در شبانه روز گذشته سربیشه با ۱۹ درجه خنک‌ترین و دهسلم و طبس با ۴۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بودند.