🔸 سرپرست وزارت آموزش و پرورش: با همکاری ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت، مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول از ابتدای آذرماه پذیرای دانش آموزان هستند.