#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نماینده مردم شهرستان های قائنات و زیرکوه رئیس کمیته‌های بیماران نادر و خاص مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری اولین جلسه “کمیته راهبردی سند ملی بیماری های نادر ایران” که جهت بررسی و هماهنگی بین سازمان ها و اعضا، گفت: در این جلسه مقرر شد ۷۰ درصد هزینه های بخش غیردولتی در بخش توانبخشی توسط بیمه ها پوشش داده شود و با مصوبه شورای عالی بیمه سلامت نیز دو داروی مهم بیماران خاص (دفروزیروکس برند ژنریک ایرانی برای بیماران تالاسمی و کالفکتانت برای کودکان نارس) تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
🔸آقای اسحاقی افزود: شناسایی بیماران نادر در کشور به ویژه در خراسان جنوبی به جهت برخی کمبودها جهتحمایت از آنان نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

رئیس کمیته‌های بیماران نادر و خاص مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛
🔰کاهش مشکلات بیماران نادر با اجرای سند ملی بیماران نادر
🔸رئیس کمیته‌های بیماران نادر و خاص مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه با بیان اینکه سال گذشته سند ملی بیماران نادر از سوی دولت به دستگاه‌ها موظف ابلاغ شده است، گفت: هدف از این سند کاهش مشکلات بیماران نادر خاص است.
🔸آقای اسحاقی با بیان اینکه برخی از بیماران نادر هنوز شامل حمایت‌های ویژه بیمه‌ای نمی‌شوند، افزود: ۳۶۷ عنوان بیماری نادر در کشور شناسایی شده است، اما هنوز برخی از بیماران نادر به علت عدم پایش صحیح شامل بیماران نادر نمی‌شوند.
🔸وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیته راهبردی سند ملی بیماری‌های نادر ایران، گفت: در این جلسه که با هدف بررسی و هماهنگی بین سازمان‌ها و اعضا مرتبط با حضور معاون درمان وزیر بهداشت برگزار شد، مقرر شد در مرحله نخست بیماران نادر در کشور، به ویژه در خراسان جنوبی به جهت برخی کمبود‌ها جهت حمایت از آنان شناسایی شوند.
🔸رئیس کمیته‌های بیماران نادر و خاص مجلس شورای اسلامی همچنین از پوشش ۷۰ درصد هزینه‌های بخش غیردولتی در بخش توانبخشی توسط بیمه‌ها خبر داد و گفت: با مصوبه شورای عالی بیمه سلامت نیز دو داروی مهم بیماران خاص (دفروزیروکس برند ژنریک ایرانی برای بیماران تالاسمی و کالفکتانت برای کودکان نارس) تحت پوشش بیمه قرار گرفت.