قانون رایگان شدن خدمات تشخیصی و درمانی گروه سنی زیر ۷ سال، از امروز در بیمارستان‌های خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

، مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: قوانین مربوط به این موضوع در سامانه‌های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران پیاده سازی شده است و بیمه شدگان سلامت از امروز از آن بهره‌مند می‌شوند.

علی اربابی افزود: این طرح در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شود که در قالب آن، تمامی خدمات در اسناد بستری، بستری موقت، تحت نظر اورژانس و سرپایی شیرخواران و کودکان زیر هفت سال (به استثناء داروی سرپایی)، و استفاده از ابزار (کیت) تولید داخل غربالگری نوزادان، در مراجعه به مراکز تشخیصی و درمانی بخش دولتی دانشگاهی، رایگان است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور