نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: کسانی که شرایط تبلیغ دین مبین اسلام را دارند باید با محتوا‌های غنی و تخصصی به میدان بیایند.

 آیت الله عبادی در دیدار اعضای ستاد نظام جامع تبلیغ گفت: در چنین شرایطی که دروغ گویان حق را پایمال می‌کنند، باید نیرو‌هایی محقق ، مبلغ و پژوهشگر تربیت شوند و رسانه‌های مجازی و حقیقی هم باید در اختیار مبلغان قرار گیرند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: اولویت امروز این است که با هماهنگی بین دستگاه‌های فرهنگی و مذهبی دفع ضرر کنید و جنگ فرهنگی، اراده‌ها و فکری بسیار مهم‌تر از جنگ فیزیکی است و بدانید اکنون دشمن به دنبال شکستن اراده‌ی مردم است.