وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان جهانی بهداشت (WHO) از ابتدای شیوع کرونا تاکنون حدود ۸۰میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای تامین تجهیزات کمک کردند.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از ابتدای شیوع کرونا در طی یک و نیم سال گذشته تا کنون  با کمک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیمارن و WHO (سازمان بهداشت جهانی)، به صورت رایگان حدود ۸۰میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در اختیار این دانشگاه قرار گرفت. 

گلرو با بیان اینکه تجهیزات تامین شده شامل ۵دستگاه سی تی اسکن در بیمارستانهای فردوس، طبس، قائن، نهبندان و ولی عصر بیرجند، تختهای ویژه بیمارستانها، تجهیزات کمک تنفسی و دستگاههای تخصصی ویژه مرتبط با بیماران کرونایی است افزود: امسال حدود ۷۰تخت ویژه به تختهای ویژه بیمارستانهای استان اضافه شد و ظرفیت دستگاههای اکسیژن ساز از ۳هزار لیتر در دقیقه به ۹هزار لیتر در دقیقه رسید.

وی گفت: خوشبختانه با این تجهیزات، تا کنون علیرغم افزایش بیماران تنفسی کرونا در پیک چهارم و پنجم هیچ گونه کمبودی در بیمارستانهای استان وجود نداشته است.