۱۰۱واژگونی خودرو از ابتدای سال در معابر شهری خراسان جنوبی رخ داده است.

 رییس پلیس راهنمایی ورانندگی خراسان جنوبی گفت: ۵۰درصد این واژگونی‌ها در مرکز استان بوده است.
سرهنگ علیرضا عباسی افزود: عجله و شتاب بی مورد و تخطی از سرعت مطمئنه، علت اصلی واژگونی‌ها در خراسان جنوبی است.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در ایمن سازی معابر شهری تاکید کرد.