در ۱۰ماهه امسال، حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه در استان خراسان جنوبی مورد نشت‌یابی قرار گرفت.

رحمان محمودی مدیرعامل شرکت گاز استان با اعلام خبر فوق، اظهار داشت: به‌منظور بازرسی و نگهداری خطوط گاز در جهت حفظ پایداری جریان گاز و صیانت از دارایی ملی، از ابتدای سال تا پایان دی ماه، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از خطوط تغذیه و ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از خطوط توزیع گاز در استان نشت‌یابی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به اینکه تقریبا ۹۵ درصد شبکه گاز در استان نشت یابی شده است گفت: از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه علاوه بر نشت‌یابی گسترده از شبکه‌های گاز، با استفاده از فناوری و سیستم‌های جدید بیش از ۱۸۵ هزار انشعاب و حدود ۶۴۰ ایستگاه گاز نشت‌یابی شده است.

وی هدف از اجرای نشت‌یابی را پیشگیری از حوادث و اتفاقات غیرمترقبه و افزایش ضریب ایمنی تأسیسات دانست و افزود: شرکت گاز استان خراسان جنوبی برنامه‌های مدونی برای شناسایی و رفع نشتی‌ها تدوین کرده که تحقق این اهداف زمینه‌ساز ارائه خدمات بدون حادثه و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی است.

محمودی یادآور شد: با توجه به وسعت استان خراسان جنوبی، پایداری، نگهداشت و حفظ ایمنی تأسیسات و شبکه گازرسانی یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور