معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۸ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف خراسان جنوبی  سرمایه گذاری شده است.

اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۸ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری استان سرمایه‌گذاری شده که ایجاد و تثبیت اشتغال برای ۱۵ هزار و ۹۰۱ نفر را در پی داشته است.

او افزود: این میزان سرمایه‌گذاری در زمینه کشاورزی، صنعت و معدن، میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده است.

اشرفی از سرمایه‌گذاری هفت هزار و ۵۳۳ میلیارد تومانی در بخش صنعت خراسان جنوبی از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد و گفت: با این حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای هفت هزار و ۱۹۰ نفر شغل ایجاد شده است.

معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در بخش کشاورزی استان ۹۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که ایجاد و تثبیت اشتغال برای هفت هزار و ۲۴۶ نفر را به همراه داشته است.

او درباره سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در دولت سیزدهم ۹۰ میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری صورت گرفته که برای هزار و ۴۶۵ نفر شغل ایجاد شده و میزان تسهیلات پرداختی در این زمینه ۴۵ میلیارد تومان بوده است.

اشرفی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در خراسان جنوبی از ۹۹۱ میلیون دلار به هزار و ۲۳۳ میلیون دلار رسیده است که رشد ۲۴ درصدی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: همچنین میزان جذب سرمایه‌گذاری وارده به خراسان جنوبی از ۸۷ میلیون دلار به ۹۱.۲ میلیون دلار رسیده که ۴.۸ درصد رشد داشته است.

او افزود: تعداد طرح های دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی در استان از ۱۶ طرح در آذر سال ۱۴۰۰ به ۲۲ طرح در آذر امسال رسیده است که رشد ۳۷ درصدی دارد.

اشرفی بیان کرد: هم اکنون ۱۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری مصوب ۱۵۳.۷ میلیون دلار فعال و در حال بهره‌برداری است و ۲ طرح با سرمایه مصوب ۶۰.۶ میلیون دلار در حال اجرا است، هفت طرح سرمایه‌گذاری خارجی نیز با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۰۴.۵ میلیون دلار در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی، اتباع کشور‌های چین، آفریقای جنوبی، آلمان، افغانستان، ترکیه، پاکستان و عراق هستند.

او تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم به هزار و ۱۹ طرح در زمینه مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت شده و در این زمینه برای سه هزار و ۶۹۲ نفر شغل ایجاد شده است.

اشرفی گفت: در این مدت به پنج هزار و ۹۳۰ طرح به مبلغ ۷۸۵ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، اعتبارات صندوق توسعه ملی، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، دامدار کارت و تسهیلات مردمی‌سازی یارانه‌ها پرداخت شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور