از ابتدای دولت سیزدهم، تأمین آب بیش از ۴۰ واحد صنعتی توسط این شرکت انجام شده که منجر به افزایش تولید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی صنعتی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: توسعه صنعت به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مهم در روند توسعه پایدار استان محسوب می‌شود که به همین دلیل تأمین آب این بخش همواره مورد توجه این شرکت بوده است.

عباس سارانی افزود: یکی از مهمترین مسائل سرمایه گذاری در بخش صنعت در استان با توجه به وضعیت محدود منابع آبی، تامین آب مورد نیاز واحد‌های صنعتی بوده که ضروری است با اجرا و عملیاتی کردن ایده‌ها و طرح‌های مناسب در این خصوص تمهیدات لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در تأمین آب تمامی بخش‌ها (شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات) ۸۹ درصد به منابع آب زیرزمینی وابسته است، افزود: باتوجه به شرایط حاد خشکسالی در سال‌های اخیر، منابع آب زیرزمینی استان به شدت کاهش یافته است به گونه‌ای که میزان آبدهی چاه‌های استان در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از سال (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) بیش از ۲۴ درصد کاهش داشته است.

سارانی گفت: با توجه به شرایط موجود در تمامی بخش‌ها با مشکل تأمین آب مواجه هستیم، اما تلاش داریم با مدیریت منابع آبی موجود به گونه‌ای عمل کنیم که با کمترین مشکل مواجه شویم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور