#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: از آغاز امسال به ۱۱۰ نفر در خراسان جنوبی آموزش‌های گردشگری ارائه شده است.

حسن رمضانی،  گفت: این افراد در بیش از ۷ کارگاه و دوره آموزشی گردشگری از سوی مؤسسات گردشگری و انجمن‌های میراث فرهنگی استان با هدف ارتقای سطح مهارت منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری آموزش دیده‌اند.

وی افزود: دوره‌های برگزار شده شامل دوره‌های تولید محتوای دیجیتال در حوزه گردشگری، مدیریت بحران در تورهای گردشگری، آشنایی با گردشگری کودک، مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان طبیعت‌گردی بوده است.

رمضانی خاطرنشان کرد: هم اکنون دو موسسه آموزشی گردشگری با مجوز وزارتخانه میراث فرهنگی در خراسان جنوبی فعال است.