#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

خراسان جنوبی ، از آغاز امسال رتبه نخست کشور در مجموع مقدار سیستم های آبیاری نوین اجرا شده و در حال اجرا را از آن خود کرده است .

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای امسال اجرای سیستم های نوین آبیاری در حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی استان آغاز شده که تا کنون در هزار و ۳۲۹ هکتار به بهره برداری رسیده

است .

محمدی  افزود : خراسان جنوبی در مجموع مقدار سیستم های نوین اجرا شده و در حال اجرا ، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی گفت : به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار حداکثر ۱۵ میلیون تومان و به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

سیستم های آبیاری نوین تا کنون در بیش از  ۳۶ هزار هکتار از اراضی استان اجرا شده است که معادل حدود ۲۷ درصد اراضی دارای قابلیت اجرای سیستم های نوین آبیاری است.