#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

کارشناس مسئول دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: بیشترین معلولیت در استان و کشور مربوط به معلولیت ذهنی بوده و علت ۵٠ درصد معلولیت‌ها در استان مربوط به ازدواج‌های فامیلی است. از سقط قانونی ۹ جنین به دلیل پیشگیری از تولد نوزاد معلول در استان خبر داد.

ظریفی،  به رسانه‌های گروهی گفت: پارسال ۲ هزار و ۱٠۲ نفر از معلولین استان اقدام به تشکیل پرونده مراقبت حین بارداری کرده اند که از این تعداد برای ۹ نفر از بانوان باردار دارای معلولیت تصمیم به سقط جنین گرفته شده است.

وی بیان کرد: ۴ مرکز مشاوره برای پیشگیری از تولد نوزاد معلول و بررسی علت معلولیت در استان در حال فعالیت هستند.

ظریفی گفت: برای مادران معلول باردار استان که تحت حمایت بهزیستی هستند هزینه‌های سونوگرافی و آزمایشات ژنتیکی به صورت کاملا رایگان است.

کارشناس مسئول دفتر پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: اداره کل بهزیستی با ۳ مرکز سونوگرافی در سطح استان برای انجام سونوگرافی این مادران باردار قرار داد بسته است که بعد از ارجاع مادر به سونوگرافی هزینه‌ها از سوی بهزیستی پرداخت می‌شود.