مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی از ارسال ۹ پرونده روستاها و شهرهای خراسان جنوبی برای ثبت به‌ عنوان روستاها و شهرهای ملی خبر داد.

، هادی شاهوردی گفت: موضوع پرونده سفره آردی از روستای مهنج شهرستان قاینات تکمیل و در جلسه شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌ دستی، طرح موضوع شد که امیدواریم مورد تایید قرار گیرد.

وی افزود: قبل از جلسه شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌ دستی، مذاکراتی با معاون صنایع‌ دستی وزارتخانه داشتم که قرار شد به‌زودی جلسات دیگری مشابه این جلسه برگزار و پرونده‌های استان خراسان جنوبی در آن جلسات بررسی شود.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی بیان کرد: شهرها و روستاهایی که دارای شاخصه‌هایی از جمله روش خاص تولید صنایع‌ دستی، تعداد کارگاه‌های فعال، فروش خوب، مدیریت شهری و روستایی، وجود تشکل‌های غیر دولتی، جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی هستند پس از تایید در شورای راهبردی شهرها و روستاهای ملی به ثبت ملی می‌رسند.

وی گفت: امیدواریم به‌زودی شاهد افزایش روستاها و شهرهای ملی صنایع‌ دستی خراسان جنوبی باشیم که باعث دیده‌ شدن بیشتر هنر دست هنرمندان استان در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود.

چهار پایگاه میراث جهانی و پنج پایگاه ملی در خراسان جنوبی

شاهوردی گفت: خراسان جنوبی با ۹ اثر جهانی، هزار و ۵۵ اثر ملی، سه هزار و ۶۵۵ اثر شناسایی‌شده از ظرفیت خوبی برخوردار است و از ۲۶ پایگاه جهانی در کشور، استان خراسان جنوبی دارای چهار پایگاه میراث جهانی و پنج پایگاه ملی است.

وی در جلسه با مدیرکل امور پایگاه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی افزود: دفتر پایگاه‌های جهانی باغ اکبریه، بیابان لوت، مجموعه قنوات بلده و ژئوپارک طبس در استان فعال است و به‌زودی دفتر پایگاه‌های جهانی کاروانسرای‌های استان نیز راه‌اندازی خواهد شد همچنین دبیرخانه روستای جهانی خراشاد در این روستا راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی گفت: پایگاه‌های ملی بافت تاریخی بیرجند، بافت تاریخی خوسف، بافت تاریخی تون، بافت تاریخی بشرویه و آسبادها در استان فعال است.

وی چندی پیش از ارسال پرونده روستای اصفهک طبس برای ثبت جهانی به سازمان جهانی گردشگری خبر داد.

به گفته شاهوردی، اصفهک یکی از هشت روستای کاندیدای ایران برای ارائه به سازمان جهانی است و پرونده‌ این روستا با همکاری معاونت گردشگری وزارتخانه تدوین و به سازمان گردشگری ملل متحد ارسال شد.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور