#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

جمعی از جهادگران متخصص عرصه دندانپزشکی گروه جهادی فاطمه الزهرا(س) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همزمان با دهه ولایت و عید سعید غدیر خم با حضور در روستاهای زیدان و اشک به مدت ۵ روز به اهالی مناطق مرزی شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی خدمات بهداشتی رایگان ارائه کردند