?رئیس دانشگاه  علوم پزشکی بیرجند در جمع تلاشگران عرصه سلامت سرایان با بیان اینکه نیروی انسانی مهمترین رکن، اساس و پایه پیشرفت یک مجموعه است گفت: ما در کنار اهداف مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی و غذا و دارو تلاش می نماییم بتوانیم به مسائل رفاهی پرسنل و حل مشکلات آنان توجه کنیم

?دکتر سید محمد موسوی میرزائی با تاکید بر رعایت عدالت در مسائل مختلف مربوط به پرسنل افزود: قدردان زحمات تمام پرسنل شبکه بهداشت و درمان سرایان هستیم

?وی با اظهار اینکه رفع مشکلات حوزه سلامت سرایان به طور جدی مورد توجه مسئولین دانشگاه است خاطرنشان کرد: ارتقاء بیمارستان با افزایش بخش های ویژه، پیگیری تامین سی تی اسکن، رادیوگرافی دیجیتال، تکمیل بخش آزمایشگاه، دیالیز بیمارستان، پایگاه های اورژانس و مرکز بهداشتی درمانی آیسک از اقداماتی هست که در حال انجام است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور