نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: اربعین امروز یک جریان بین المللی است و به عنوان سنبل عدالت در مقابل ظلم و استکبار جهانی ایستاده است

، آیت الله عبادی در دیدار اعضای کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین گفت: امروزاربعین امروز یک جریان بین المللی است جهان آماده‌ تر از همیشه است تا ظلم ستیزی و درس‌های محرم و اربعین را فرا گیرد و باید از این فرصت بهترین بهره را گرفت و شبانه روز برای تبیین آن تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه جایگاه اربعین یک جایگاه ویژه‌ای است که از سراسر جهان بر اساس سنخیت، مردم حضور پیدا می‌کنند، افزود: باید شب و روز در پایگاه عدل که اربعین حسینی است، تلاش کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: امروز در دنیا خیلی‌ها به اسم مسلمان نیستند، اما سنخیت دارند، از ظلم بدشان می‌آید، ایستادگی و مقاومت می‌کنند، کشته می‌شوند، اما در مقابل ظالم می‌ایستند، این سنخیت دارد، در اولین فرصتی که شرایطش فراهم شود اول کسی که از اسلام و تشیع استقبال می‌کنند همان‌هایی هستند که سنخیت دارند.