در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نماینده ی کانون خراسان جنوبی فرهنگ استان را معرفی کرد

راضیه حسینی به عنوان نماینده کانون پرورش فکری استان در غرفه کانون با لباس محلی حضور یافت.

وی از فعالیت های خود در نمایشگاه می گوید: معرفی کتاب داستان عروسک دوتوک را داشتم، مهجبین عروسکی که تماما از وسایل دور ریختنی در خراسان جنوبی توسط انتشارات کانون تهیه شده است هم پیوست این کتاب و قصه بود. عروسکی با لباس سوزن دوزی بلوچ، سربند مشکی بر سر و روی چادر رنگی عروسک، دکمه ای جای صورت و عروسکی که در گذشته های دور بین عشایر نماد طلب باران بوده است.

دوتوک دختر کوچک روستای تاجمیر ساخته شد تا روایت گر زندگی مردمانی باشند که در جغرافیای خشک و صعب خراسان جنوبی سعی در حفظ ارزش ها و باورهای مردم اند.

سه نسل کنار هم مشغول ساخت عروسک شدند. مادربزرگ، مادر و کودک… ساخت اولین عروسک را زربخت دختر تاجمیرخان هدایت کرد. پیرزن نابینایی که مسن ترین زن روستا بود. از زربخت خواستند تا عروسکهایی که مادرش در کودکی برایش میساخت را توصیف کند. مرحله به مرحله ساخت عروسک با تایید حس لامسه زربخت انجام میشد.

در ادامه فعالیت های فرهنگی به محصولات استان اشاره کرد: معرفی عناب به مراجعه کننده گان نمایشگاه و همچنین پذیرایی از آنها با این مخصوص با خواص بی نظیر از دیگر برنامه های اجرا شده ی من در نمایشگاه بود.

وی ابراز کرد که، حضورم با لباس محلی و حس خوبی که از مراجعه کنندگان می گرفتم برایم بسیار خاص بود که تا حال تجربه اش را نداشتم، واقعا متوجه شدم ما مردمی با فرهنگ و اصالت داریم که اینگونه من و همکارانم را در غرفه های کتاب کانون در نمایشگاه مورد لطف و محبت خودشان قرار دادند.

شایان ذکر است ۲۰ مربی از جنس فرهنگ های مختلف ایران در مدت زمان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت در غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور داشته و به معرفی کتاب، قصه گویی و فعالیت های کانونی می پردازند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور