۴۰ نفر ازبیماران نیازمند شهرستان بشرویه در هفته هلال احمر از خدمات درمانی رایگان این جمعیت برخوردار شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه گفت: به مناسبت هفته هلال احمر
ارائه خدمات درمانی به  ۴۰ نفر از بیماران نیازمند شهرستان بشرویهطرح ویزیت رایگان پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر در شهرستان بشرویه اجرا شد.

علی رمضانیان مقدم افزود: در این طرح پزشک داوطلب هلال احمر ۴۰ بیمار از مناطق حاشیه‌ای و محروم شهرستان را به صورت رایگان ویزیت کرد و به بیماران  داروی رایگان تحویل شد.