واکسن پنوموکوک از امروز در برنامه ایمن سازی کودکان خراسان جنوبی ادغام شد.

🔻معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مراسم آغاز ادغام تزریق واکسن پنوموکوک در برنامه ایمن سازی کودکان که در پایگاه ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت نجفی گل شهرستان بیرجند برگزار شد، با اشاره به اهمیت تزریق واکسن پنوموکوک در پیشگیری از عفونت‌های ناشی از باکتری پنوموکوک مثل عفونت مغز و ریه گفت: در استان خراسان جنوبی همزمان با استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام و بوشهر، در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت سراسر استان تزریق واکسن آغاز شد.

شایسته با بیان اینکه این واکسن از سن دو ماهگی و در سه نوبت دوماهگی، ۴ ماهگی و یک سالگی به کودکان استان تزریق خواهد شد.، افزود: بخش اول واکسن از وزارت بهداشت تحویل و در مراکز بهداشت سراسر استان توزیع شده است

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور