شرکت هواپیمایی پارس ایر ، پرواز ۲۳ فروردین (تعطیل رسمی – شهادت حضرت علی) را علی رغم وجود تقـــاضای مسافرین باطل کرد !!

پروازهای تهران-بیرجند و بیرجند-تهران پارس ایر روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه مصادف با تعطیل رسمی شهادت حضرت علی(ع) باطل اعلام شد.
پروازهای تهران-بیرجند و بیرجند-تهران همان روز شرکت ایران ایر که با ایرباس ۳۱۹ انجام میشود (۱۲۳ مسافر) تکمیل ظرفیت شده و مسافرانی نیز در لیست انتظار این پروازها هستند. شرکت پارس ایر با هواپیمایی ۴۸ نفره ، در سال گذشته و امسال پروازهای بیرجند را در تمام تعطیلات رسمی تقویم به بهانه نبود مسافر باطل کرده است. در صورتیکه پایش آمار مسافران نشان میدهد این بهانه واهی است و تقاضا وجود دارد.
آیا پارس ایر پروازهای روزهای ۲ و ۳ اردیبهشت ماه (مصادف با عید فطر) را هم باطل میکند ؟ !

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور