? عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: فردا، بیست و ششم دی ماه تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی تعطیل است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور