استاندار خراسان جنوبی گفت: در اخذ درآمدهای مالیاتی از واحدهای صنفی خرد و کوچک باید فضای کسب و کار استان، رونق تولید و بازار همچنین شیوع کرونا مورد توجه ویژه قرار گیرد.

“حمید ملانوری”  در بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی افزود: همه‌گیری جهانی ویروس کرونا خیلی از واحدهای صنفی و تولیدی را تحت تاثیر قرار داده لذا درک این شرایط مهم است تا بتوانیم در قالب فهم و درکی مشترک، درآمدها را به گونه‌ای محقق کنیم که نشاط تولید و جامعه از بین نرود.

وی گفت: درآمدهای مالیاتی استان با اخذ مالیات از بخش‌های مختلف نظیر بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی بزرگ، واحدهای تولیدی، صنعتی، واحدهای کسب و کار صنفی، بازار، کارکنان دولت و شخصیت‌های حقوقی و غیردولتی تامین می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم توجه به رونق تولید در استان تاکید کرد و افزود: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که بنگاه‌های بزرگ که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، رونق فضای کسب و کار و تحقق درآمدهای مالیاتی دارند، توسعه پیدا کنند.

وی اظهار داشت: در این راستا حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار، از داخل یا خارج استان و حتی خارج از کشور بسیار مهم است و البته زمانی این موفقیت شیرین‌تر می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها در استان بر پایه سرمایه‌های مردم داخل استان صورت گرفته باشد.

ملانوری گفت: سال‌هاست منابع درآمدی و بودجه دولت که عمدتا مبتنی بر درآمدهای ناشی از تولید و صادرات نفت بوده، با توجه به دشمنی‌ها و تحریم‌های دشمنان دچار چالش و نوسان شده، از طرفی ذخایر نفتی نیز محدود بوده و رو به پایان است.

وی به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خروج بودجه کشور از اتکای به درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: بر همین اساس امروز مالیات در کنار منابع درآمدی نفتی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به لزوم توجه به سایر ظرفیت‌های درآمدی کشور در کنار درآمدهای نفتی اظهار داشت: سال‌هاست درآمدهای نفتی باعث غفلت برنامه‌ریزان و مدیران حوزه بودجه از سایر ظرفیت‌ها شده است.

وی گفت: درآمدهای مالیاتی ضمن مدیریت منابع درآمدی و اعتبارات داخل کشور و کمک به توسعه زیرساخت‌ها، کمک می‌کند نگاه ما از بودجه نفتی صرف خارج و به سایر ظرفیت‌های کشور معطوف شود.

استاندار خراسان جنوبی امروز برای خداقوت به مدیرکل و کارکنان امور مالیاتی همچنین اطلاع از روند خدمات‌رسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع از اداره کل امور مالیاتی بازدید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و جمعی از مدیران کل ستادی استانداری نیز ملانوری را در این بازدید همراهی کردند.