۵۰۰ میلیون ریال برای احیای خانه مهدی‌خان رفیعی شهرستان درمیان اختصاص یافت.

کارشناس ارشد مرمت بنا‌ها و بافت‌های تاریخی اداره کل میراث‌فرهنگیاختصاص ۵۰۰ میلیون ریال برای مرمت خانه مهدی‌خان رفیعی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: این اداره کل در ادامه فعالیت‌های مرمتی این خانه از محل اعتبارات ملی مشارکتی  ۵۰۰ میلیون ریال برای بازسازی بخش مسکونی خدمه‌ی ساکنین این خانه اختصاص داده است.

بزرگمهر  افزود: امسال با توجه به همت مالک خانه اقدامات خوبی در این بنای تاریخی انجام شده و بخش عمده تاسیسات برق، گاز و تجدید اندود‌ها و مرمت در‌ها و ارسی‌ها توسط مالک انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با انجام این اقدامات بنای ارزشمند خانه تاریخی رفیعی یک گام دیگر تا احیای کامل نیاز دارد که با تخصیص اعتبارات و همت مالک در مشارکت با میراث‌فرهنگی تا پایان سال جاری تحقق خواهد یافت.

این بنا کاملا بر اساس ویژگی‌های معماری ایرانی بوده و دارای عناصر و اجزای متعدد از قبیل سردر ورودی، هشتی، دالان، حیاط مرکزی، اطاق‌های متعدد در اطراف حیاط، مطبخ و شاهنشین است.

خانه مهدی خان رفیعی در سال ۱۳۸۴ تحت شماره ۱۲۰۹۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.