فرماندار نهبندان از اختصاص یک میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان پلاتو فرهنگ و ارشاد این شهر خبر داد .

🔹مجید بیکی در بازدید از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهبندان و ساختمان در حال احداث پلاتو آن اداره گفت: مبلغ یک میلیارد تومان از مجموع اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان و جزء ۸۷ قانون بودجه برای تکمیل ساختمان در حال احداث پلاتو اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نهبندان، اختصاص یافت که بزودی عملیات ادامه پروژه آغاز خواهد شد.

🔹فرماندار نهبندان همچنین خواستار اهتمام ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نسبت به فعالیت های فرهنگی و هنری در شهرستان در سال پیش رو شد.