🔹استاندار خراسان جنوبی: احداث شهر گلخانه‌ای شهرستان خوسف با نگاه مثبت در استان پیگیری می شود.
؛ جواد قناعت در جلسه طرح شهر گلخانه‌ای شهرستان خوسف اظهار کرد: بخش خصوصی و دولتی در خصوص ضرورت اجرای این طرح مهم و کلیدی اتفاق نظر دارند.
🔹وی با بیان اینکه امروز کلیات طرح شهر گلخانه‌ای خوسف مطرح شد، افزود: مطالعات جامع و اصلاح و تکمیل این طرح با محوریت حوزه اقتصادی استانداری و جهاد کشاورزی استان باید در دستور کار قرار گیرد تا بحث‌های علمی و فنی با حضور کارشناسان انجام شود، اما اراده و سرعت کار هم مدنظر باشد.
🔹استاندار با تأکید بر اینکه نگاه و عزم و اراده ما بر انجام و اجرای طرح شهر گلخانه‌ای در شهرستان خوسف است، ادامه داد: روش‌های مختلف تأمین منابع مالی این طرح باید بررسی شود و فقط منوط به اعطای تسهیلات بانکی نباشد.
🔹قناعت بیان کرد: باید از هم اکنون برای بازار هدف محصولات گلخانه‌ای و نحوه مشارکت مردم و تأمین زیرساخت‌ها در این طرح تدابیری اندیشیده شود.
🔹به گفته وی؛ اگر قرار است در استان اشتغال و پیشرفت و توسعه ایجاد شود باید خودمان با همدلی و کار تیمی پای کار باشیم.
🔹وی با تأکید بر اینکه اگر نگاه توسعه‌ای و عزم و اراده در بخش دولتی و خصوصی باشد هر کاری انجام شدنی است، متذکر شد: نمونه این عزم و اراده را در راه‌اندازی مجدد کارخانه قند قهستان پس از یک دهه تعطیلی در سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم.
🔹شایان ذکر است؛ طرح شهر گلخانه ای خوسف ایده‌ای است که به پیشنهاد بخش خصوصی به صورت پایلوت در روستای دولت آباد شهرستان خوسف اجرا می شود.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور