مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در ابتدای انقلاب تنها دو هزار مسکن حمایتی و شهری در منطقه جنوب خراسان وجود داشت که اکنون این تعداد به ۵۳ هزار واحد مسکن افزایش یافته و ۵۳ هزار خانوار استان را بهره مند کرده است.

وحید داعی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه راه و شهرسازی خراسان جنوبی، اظهارکرد: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه راه و شهرسازی در خراسان جنوبی بوده ایم.

وی بیان کرد: میزان راه‌های اصلی استان از صد کیلومتر در ابتدای انقلاب، اکنون به ۸۴۱ کیلومتر و راه‌های فرعی از ۳۰۲ کیلومتر به ۴ هزار و ۲۳ کیلومتر افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: در خصوص باند دوم نیز در حالی که در ابتدای انقلاب هیچ باند دومی در منطقه جنوب خراسان و خراسان جنوبی فعلی وجود نداشته است، اما اکنون ۸۴۹ کیلومتر باند دوم در سطح استان وجود دارد.

وی با اشاره به حوزه راه آهن نیز گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی، بهره مندی خراسان جنوبی از خط آهن صفر بوده، اما اکنون ۳۴۴ کیلومتر خط آهن در استان وجود دارد و ۱۰۳ کیلومتر دیگر نیز در دست احداث است.

او با اشاره به اینکه خراسان جنوبی ۳۱ شهر دارد، اظهارکرد: در ابتدای انقلاب سالامی، هیچ کدام از شهرهای استان، طرح جامع و همچنین طرح تفصیلی نداشتند، اما از ابتدای انقلاب تاکنون برای ۲۸ شهر استان تهیه طرح جامع و برای ۲۶ شهر هم تهیه طرح تفصیلی شده است.

داعی بیان کرد: در حوزه مسکن نیز در ابتدای انقلاب تنها دو هزار مسکن حمایتی و شهری در منطقه جنوب خراسان وجود داشت که اکنون این تعداد به ۵۳ هزار واحد مسکن افزایش یافته و ۵۳ هزار خانوار استان را بهره مند کرده است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: در حالی که در ابتدای انقلاب، تنها ۲۵۰ هکتار زمین فرآوری و آماده سازی شده بود، اما اکنون این میزان به یک هزار و ۶۰۰ هکتار افزایش یافته است.

وی گفت: در حوزه بهسازی بافت فرسوده شهری و بافت تاریخی از صفر هکتار در ابتدای انقلاب اکنون به ۶۲۷ هکتار و در زمینه ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی نیز از صفر هکتار به ۲۳۷ هکتار رسیده ایم.

داعی عنوان کرد: در خصوص آمار مربوط به واگذاری زمین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری، نیز میزان واگذاری‌ها از ۵۰ هکتار در ابتدای انقلاب اکنون به ۶۵۰ هکتار افزایش یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: در زمینه ساخت و احداث ساختمان‌های دولتی نیز در حالی که برخی از شهرستان‌های استان در ابتدای انقلاب؛ هیچ تخت بیمارستانی نداشتند، اما اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تا کنون ۵ بیمارستان با ۳۹۰ تخت در شهرستان‌های فردوس، سرایان، سربیشه و درمیان احداث کرده است.

او افزود: همچنین باهمت اداره کل راه و شهرسازی استان، احداث مجتمع‌های فرهنگی هنری از صفر به یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و ساختمان‌های جنبی بیمارستانی و پانسیون از صفر به ۱۲۰ مترمربع، پاویون فرودگاه از صفر به یک هزار و ۴۰۰ مترمربع شامل ۶۰۰ مترمربع ساختمان و ۸۰۰ مترمربع محوطه‌سازی افزایش پیدا کرده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور