مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: با اختصاص ردیف اعتباری اصلی در پیوست یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور به محور خوسف – عرب‌آباد – دیهوک – طبس بعد از ۱۵ سال، عملیات اجرایی احداث باند دوم این محور در سال جاری از محل اعتبار مصوب آغاز می‌شود.

محور خوسف – عرب‌آباد – دیهوک – طبس ارتباط دهنده کریدورهای اصلی “چابهار – زاهدان – بیرجند – مشهد” و “طبس – یزد و طبس – اصفهان” با کریدور “بندرعباس – کرمان – مشهد” است و اهمیت ویژه‌ای دارد.

وحید داعی روز یکشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: این محور، راه ارتباطی بیرجند و جنوب استان خراسان جنوبی با تهران بوده و از اهمیت بسزایی در ترافیک و حمل و نقل استان برخوردار است.

وی افزود: این محور بعد از گذشت ۱۵ سال و علیرغم پیگیری‌های قبلی، تاکنون دارای ردیف اعتباری اصلی در پیوست شماره یک قانون بودجه نبوده که با پیگیری های مجدانه انجام شده در سال ۱۳۹۹، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی آن به همراه کاربرگ‌های مربوطه در وزارت راه و شهرسازی تصویب و در نامه‌ای با امضای وزیر راه و شهرسازی برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.

وی گفت: این پیشنهاد در نشست کمیسیون ماده ۲۳ مطرح و اعضای  کمیسیون مذکور که همگی مدیران دفاتر زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، آن را مورد تصویب قرار داده و دبیر کمیسیون ماده ۲۳ در نامه‌ای صورتجلسه تصویب را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ردیف اعتباری اصلی در پیوست شماره یک شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درخصوص دوبانده شدن محور سه راهی شهید زارع به بشرویه گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی این محور و کاربرگ‌های مربوطه نیز در وزارت راه و شهرسازی تصویب و در نامه‌ای با امضای وزیر راه و شهرسازی برای رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد که علیرغم پیگیرهای انجام شده، تاکنون در کمیسیون ماده ۲۳ مورد تصویب قرار نگرفته است و در قانون بودجه ۱۴۰۰ مقرر  شد این محور پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ در پیوست شماره یک قانون بودجه قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: اداره کل راه و شهرسازی با همراهی استاندار و نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی بتواند موافقت کمیسیون ماده ۲۳ را برای این محور نیز اخذ کند.