مدیر امور انتقال نیروی برق منطقه خراسان با تشریح پروژه های انتقال برق در استان گفت: ۱۳ پروژه با اعتبار ۸۵۵ میلیارد تومان آغاز شده که بخشی به اتمام رسیده و بخشی دیگر در دست اجرا است.

، حسین ابراهیم آبادی  در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دولت بیان کرد: طی دو سال دولت سیزدهم، ایجاد زیرساخت برق صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و ۸۰ درصد فعالیت‌ها و پروژه‌ها را به خود اختصاص داده است.

وی اجرای پست ۴۰۰ کیلوولت نهبندان را از جمله پروژه‌های مهم حوزه صنعت برق دانست و گفت: اعتبار این پروژه در گام اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان تعریف شده اما در حال حاضر ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار انعقاد قرارداد دارد.

بنا به گفته مدیر امور انتقال نیروی برق منطقه خراسان، این پروژه تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح هزینه شده است.

وی بیان کرد: طی دو سال گذشته ۱۳ پروژه در حوزه انتقال برق با اعتبار ۸۵۵ میلیارد تومان آغاز شده که بخشی به اتمام رسیده و بخشی در دست اجرا است.

ابراهیم آبادی با بیان اینکه خط پست شهرک صنعتی دیهوک با ظرفیت ۱۵ مگاولت آمپر طی هفته دولت به بهره برداری می‌رسد، گفت: برای اجرای این طرح اعتباری ۱۲۶ میلیارد تومان هزینه شده که بعد از چند سال وقفه به مرحله اجرا رسیده است.

مدیر امور انتقال نیروی برق منطقه خراسان بیان کرد: پست صنعتی شاهکوه با هدف تامین برق معادن طلا با ۶۰ درصد پیشرفت عملیات اجرایی در حال اجرا بوده که امید است تا اواخر پاییز به بهره برداری برسد.

وی با اشاره پروژه صنعتی شهید رحمانی خوسف، اظهار کرد: این پروژه به مرحله شروع عملیات اجرایی رسیده که ۷۳ میلیارد تومان اعتبار برای طرح دیده شده است.

ابراهیم آبادی بیان کرد: میزان تولید برق نصب شده در شبکه برق خراسان جنوبی ۷۲۰ مگاوات و پیک بار استان ۳۶۰ مگاوات است اما میزان تولید و مصرف قابل کنترل توسط یک مجموعه نیست چراکه در مرکز دیسپاچینگ سراسری مدیریت می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور