۱۰ هزار و ۱۹۳ طرح اقتصادی اجرا شده به همت بنیاد برکت برای ۴۲ هزار و ۵۲۵ نفر در استان شغل ایجاد کرده است.

 مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان گفت: برای این طرح‌ها در

اجرای ۱۰ هزار و ۱۹۳ طرح اقتصادی با همکاری بنیاد برکت در خراسان جنوبی مجموع بیش از هزار و ۹۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.
موسوی افزود: این طرح‌ها شامل ۱۲ طرح بنگاه محور با ظرفیت اشتغال ۱۱ هزار و ۲۸۰ نفر و مجموع سرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۴ میلیارد ریال، ۱۰ هزار و ۱۵۷ طرح اجتماع محور سحاب با ظرفیت اشتغال ۳۰ هزار و ۴۷۱ نفر و مجموع سرمایه گذاری ۱۳ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال، ۲۳ طرح تسهیلات محور با ظرفیت اشتغال ۸۶۹ نفر و مجموع سرمایه گذاری ۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال و یک طرح مشارکت مدنی با ظرفیت اشتغال ۵ نفر و مجموع سرمایه گذاری ۳ میلیارد ریال است.
وی گفت: اجرای ۵۷۶ طرح عمرانی و زیربنایی به ارزش ۸۰۲ میلیارد ریال شامل ۷۴ مدرسه، ۲۲ مسجد، ۳۱۸ باب مسکن و ۱۶۲ طرح عمرانی دیگر از جمله تکمیل بیمارستان، حوزه علمیه، آبرسانی، حسینیه، خانه عالم، راه، کتابخانه، زمین و سالن ورزشی و مسکن از دیگر اقدامات انجام شده به کمک بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در خراسان جنوبی است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان همچنین گفت: پایدارسازی اشتغال ایجاد شده، کمک به توسعه و تقویت بازاریابی و فروش محصولات طرح‌ها و اجرای ۱۰ طرح عمرانی و زیربنایی به ارزش ۹۸ میلیارد ریال از برنامه‌های در دست اجرا توسط این بنیاد است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور