شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد  اجرای پروژه­ نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور استان ر ا از محل اعتبارات عمرانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیه: ۲۱.۶۰۰.۴۲۴.۹۵۰ ریال

رشته و حداقل پایه پیمانکاری مورد نیاز:گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب (رسته تولید، انتقال و توزیع) پایه ۶ از وزارت نیرو

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت http://setadiran.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس www.abfa-khj.ir  و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

شناسه آگهی: ۱۶۶۳۱۶۸
شناسه انتشار: ۷۱۱۸
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷