این روزها اجرا نمایش پاپارتزی شده است بهانه ای برای همدلی بیشتر اهالی تاتر خراسان جنوبی و بیرجند تاتر نفس است برای زندگی کردن هنرمندان این حوزه ، حوزه ایی که بخاطر پاندومی کرونا در سالهای اخیر دچار بحران شد و اکنون با اجرای تاتری از هنرمند جوان بیرجندی میثم صدرا جان تازه ای در اجراهای عمومی گرفته است و اساتید قدیمی و پیشکسوت فعال تاتر را می بینم که به تماشای این اثر می نشیند از استاد محمدرضا حقگو که به موطن خود بیرجند بازگشته است ، از استاد شریفی که این روزها بی دریغ در کنار اهالی تاتر است ،از استاد عباس زاده که با دلی گشوده در حال تمرین و اجرای و نوشتن تاتر است و چه زیباست این اساتید الگوی معرفت برای جوانان هستند . جوانانی که مطمنا آینده ساز هنر خراسان جنوبی هستند . این روزها وفاق و همدلی با بودن در تاتر به وجود می آیید بودنی در کنار صحنه و بر روی صحنه و به نظاره گرنشستن  هنر هنرمندان صحنه مقدس تاتر