معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: امسال طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در همه شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

مجید شایسته با بیان اینکه شعار امسال هفته سلامت «سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت» نامگذاری شده و برای تحقق این شعار باید دستگاه‌هایی که وظیفه در این زمینه دارند در کنار مردم پای کار بیایند تا سلامت جامعه بیشتر تضمین شود، افزود: با توجه به شعار سال، مهمترین برنامه‌ای که وزارت بهداشت در این راستا از سال گذشته اجرا می‌کند بحث برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ این برنامه به صورت آزمایشی در شهرستان قائن در مرحله یک اجرا شد و در مرحله بعد شهرستان فردوس به این برنامه افزوده شد ، گفت:  این طرح در طول سال ۱۴۰۳ در شهرستان بیرجند و طبس و شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر اجرا خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: تیم سلامت خانواده شامل یک پزشک و دو نفر مراقب سلامت و بر اساس جمعیت هر ۴۰ هزار نفر یک روانشناس، یک کارشناس تغذیه، کارشناسان بهداشت محیط حرفه‌ای و همچنین رشته‌های مختلف به این تیم افزوده می شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور