#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

دکتر شایسته مدیر بیماری های مرکز بهداشت استان از اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان های مرزی استان خبر داد و گفت: فلج اطفال یک عفونت حاد ویروسی با دامنه ای متغیر از عفونت بدون علامت تا عفونت مغز، فلج و مرگ است. عامل بیماری زا ویروس وحشی فلج اطفال است که در سه تیپ ( ۱و۲و۳) می تواند سبب ایجاد بیماری شود. وقوع موارد تک گیر و همه گیر این بیماری اکثرا” در تابستان و پاییز رخ می دهند.
وی افزود: فلج اطفال در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد ولی بیشتر بیماری کودکان و نوجوانان است. تنها مخزن این ویروس، انسان است. ویروس فلج اطفال در محیط غیرزنده در مدت کوتاهی از بین می رود و در مناطقی که وضعیت بهداشتی آنها در سطح پایینی است، معمولا” از طریق مدفوعی- دهانی سرایت می کند .